Arrangementen

Algemene voorwaarden voor Groepen en Feesten

Algemene voorwaarden voor Feesten & Groepen


1/Reservatie

Het vastleggen van Uw feest gebeurt steeds in het restaurant van Uw keuze, mits een voorschot van € 10 p/p met een minimum van € 100,-

Dit voorschot blijft verworven en zal behouden blijven ten titel van schadevergoeding bij annulatie, onder voorbehoud van vergoeding voor, hogere reële schade.


2/Menu’s

De menu’s die wij voorstellen dienen steeds als voorbeeld cq. leidraad voor Uw persoonlijk menu dat U steeds met ons kan samenstellen.

Het familiemenu is steeds mogelijk tot 25 personen zonder Uw keuze vooraf door te

geven.

Bij het familiemenu kan U het dessert vervangen door een “omelette Sibérienne”.


3/Producten

Door gebruik van uitsluitend verse producten kan het voorkomen dat sommige grondstoffen uit voorraad zijn (seizoen, aanvoer, marktaanbod, ...). Deze zullen vervangen worden door gelijkwaardige producten van dezelfde prijs en kwaliteit na overleg met de gastheer en/of gastvrouw.


4/BTW en bediening

Al onze prijzen zijn inclusief btw en bediening, doch bij catering en buffetten is het personeel niet inbegrepen!!


5/Reservatietijden

Aankomsturen steeds op Uw verzoek.

Voor middagfeesten geldt Uw reservatie tot 17.30 uur, voor avondfeesten geldt Uw reservatie tot 01.00 uur.

Indien U later wenst te blijven zullen wij een extra onkostenforfait rekenen van € 35,- euro per kelner, per aangevangen uur!


6/Decoratie & menu’s

Indien U het feest een extra dimensie wenst te geven zijn wij steeds bereid om voor bloemen, menukaartjes, en speciale versiering te zorgen (Prijs volgens offerte).


7/Kindvriendelijkheid

Het is steeds mogelijk voor de kleintjes een apart menu samen te stellen.

Zowel in De Gouden Legende te Wilrijk als in ‘t Laiterieke te Brasschaat beschikken wij over een kinderparadijs dat geopend is op vrijdag -en zaterdagavond vanaf 17.30 uur alsmede de ganse zondag.(inkom €5,-p/kind is inclusief drankjes in kinderparadijs, ijsje en nanny!). Uitsluitend kinderen ouder dan 2 jaar kunnen hier steeds terecht.


8/Betalingsvoorwaarden

De betaling dient steeds na afloop van de feestelijkheden te gebeuren. Het juiste aantal personen dient ons ten laatste 2 dagen op voorhand te worden meegedeeld. Dit aantal is definitief en hier kan geen vermindering op verrekend worden.

Wij aanvaarden uitsluitend cash, visa of eurocard als betaalmiddel.

Wij aanvaarden geen bancontact, noch betaling via overschrijving!9/Geschillen

In geval van geschillen behorende tot de bevoegdheid van een Vredegerecht zal de Vrederechter van de plaats waar onze maatschappij haar zetel heeft bevoegd zijn.

Voor overige geschillen is, naar gelang de hoedanigheid cvan de client, de rechtbank van Koophandel of de rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen uitsluitend bevoegd.